Miljöpolicy

Miljöpolicy

AN Industriservice AB skall värna om och bidra till utvecklingen mot en bättre miljö.

Detta innebär att:

  • Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till minimal miljöpåverkan för att skydda miljön.
  • Vi ska leva upp till de lagar och andra krav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde.
  • Bedriva ett internt miljöarbete i syfte att ständigt förbättra samt förebygga föroreningar.
  • Välja miljöanpassade processer vid trumling, blästring samt vattenrening.
  • Mängden avfall skall minimeras genom källsortering där återvinning och återanvändning prioriteras så långt det är möjligt.
  • Välja miljöanpassad energihushållning genom val av elleverantör, produktions- samt kontorsutrustning.
  • Ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.

 

AN Industriservice AB

2018-06-13

Christian Norén, VD

 

COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED

Vi är specialister inom vibrationstrumling, blästring & lasermärkning

AN Industriservice AB

Birger Dahlérus Väg 12, Hus A5

176 69 Järfälla

Nyheter

AN Industriservice AB- GDPR»

Ny lokal»

AN Industriservice flyttar in i nya lokaler om 830 kvm.

ISO 9001 certifierade»

AN Industriservice har nyligen blivit ISO 9001 certifierade via Qvalify.

Lasermaskin - EMS400 »

AN utökar och investerar i en ny lasermaskin. EMS 400 med nyaste tekniken.

Högglanspolering »

AN satsar på ett nischat område, drag finishing/släpslip.

Miljödiplom - Svensk Miljöbas »

Järfälla kommun har tillsammans med Svensk Miljöbas ett eget miljöledningssystem, anpassat för små och medelstora företag, som vi kallar Järfälla kommuns Miljödiplomering.

 

Tel: 00 46 8 583 50 500

Fax: 00 46 8 583 50 511

Mail: info@anindustriservice.se