Om oss

VI ÄR EN LEDANDE LEVERANTÖR INOM YTOR & STRUKTURER

  OM OSS


AN Industriservice AB är ett familjeföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet inom verkstadsindustrin och med en spetskompetens inom vibrationstrumling, polering, blästring och lasermärkning.

Vi är huvudsakligen legoleverantör och arbetar mot både mindre och större företag i Sverige, Norden & Europa.

Vi strävar efter att hålla högsta kvalité. Vi ser därför till att kontinuerligt förnya vår maskinpark, utveckla och ta fram nya arbetsmetoder samt erbjuda våra kunder de bästa förutsättningarna.

Vår drivkraft är våra kunder och vår målsättning är att erbjuda:

Bra service

Hög kvalité

Snabba leveranser

Vi ser relationen med våra kunder som en av de viktigaste grundstenarna i vår verksamhet.

Med ett nära samarbete kan vi tillsammans med våra kunder skapa och ta fram arbetsmetoder som medför bästa resultat.

VI FOKUSERAR PÅ AUTOMATION!

Automation ger oss nya möjligheter!


Vi ser därför över att automatisera delar av vår verksamhet för att kunna anpassa oss mot våra kunders ökade behov. 


Vi anser att automation är en av verksamhetens viktigaste byggstenar för att utvecklas framåt.


Med automation kan vi skapa effektivare flöden, öka kapaciteten och producera dygnet runt.

  


KVALITÉ- & MILJÖLEDNINGSSYSTEM 


Vi fokuserar på att skapa hållbara system som är implementerad i hela verksamhetsflödet.

Från verksamhetesstyrning, produktionsflöde, produktionsprocesser, kvalité, personal och miljö.

 

Systemen skall ge nytta till verksamheten och bidra till att stärka bolagets nuvarande och framtida position på marknaden.


Vi förespråkar en tydlig koppling mellan systemen samt ett helhetskoncept som ger en bra bild över den röda tråden för verksamheten.  

TEAMET  BAKOM 

VÅR DRIVKARFT ÄR VÅRA KUNDER!