Processer

Trumling & Polering

Vibrationstrumling är en arbetsmetod för att ta bort grader maskinellt, bearbeta ytor eller polera detaljer före ytbehandling.

Vid vibrationstrumling används en vibrationstrumma och keramisk- eller plastmedia som maskinellt bearbetar ytorna på detaljerna.

Beroende på detaljernas utformning eller storlek används olika typer av vibrationsmaskiner. I vår maskinpark har vi rundvibratorer och trågvibratorer.
Blästring

Blästring är en arbetsmetod där man avlägsnar grader, förbättrar ytor och skapar en bättre vidhäftning före ytbehandling.

Blästring innebär att man med hjälp av tryckluft eller ett mekaniskt slunghjul blåser/kastar olika typer av blästermedel på detaljerna.

Vanliga blästermedel är t ex. glas, rostfritt, plast eller aluminiumoxid.

Beroende på detaljernas storlek eller ytor används olika maskiner. Vi arbetar med de flesta typer av blästermaskiner: trum-, slung-, bords- och specialbyggda blästermaskiner.

Tryckluftsblästring ger en finare ytstruktur medan den mekaniska slungblästringen skapar en något grövre struktur. Slungblästring är dock en snabbare blästerprocess.


Lasermärkning &

Lasergravyr

De finns olika benämningar för märkning med laserljus. Två vanliga benämningar är lasermärkning och lasergravyr.

Lasermärkning är en ytlig märkning där man enbart slickar ytan på materialet. Medan lasergravyr är en märkprocess där man går ner djupare i materialet.

Märkning sker av olika anledningar.           Det vanligaste är t ex.

- Profilera sitt varumärke på produkten

- Märkning av symboler.

- Märkning av serienummer eller streckkoder för att följa upp och kunna ha spårbarhet på produkterna.


Vi är specialister inom vibrationstrumling, blästring & lasermärkning

COPYRIGHT © 2013   |   ALL RIGHTS RESERVED

AN Industriservice AB                                               

Birger Dahlérus Väg 12, Hus A5                                           

176 69 Järfälla                                                             

Tel: 00 46 8 583 50 500

Fax: 00 46 8 583 50 511

Mail: info@anindustriservice.se