Automation

AUTOMATION ÄR FRAMTIDEN!

Våra Automationsprocesser

Vår vision är att vara ledande inom våra områden och sträva efter att hitta nya innovativa lösningar för våra kunder.

Lasermärning


Automatiserat lasermärkssystem

LASIT- Flyrobot,med en integrerad      6-axlig robot, visionsystem samt ett  pallettställage för 28 paletter.


Systemlösningen har en enorm  kapacitet som effektivisera produktionsflödet.


Flyrobot kan producera dygnet runt med hjälp av ett säkerhetssystem, vilket medför ett snabbare flöde för våra kunder.


Blästring


Automatiserad lösning inom blästring, med en integrerad 6-axlig robot, två konvojer band för in- och utplock av komponenter, blästermaskin med sex satelitter som taktar i ett effektivt tempo.


Systemlösningen ger en möjlighet att utöka kapacitet samt effektivsera produktionsflödet.


Systemet kommer att kunna producera komponenter dygnet runt.

Polering


Innovation inom elpolering. DLyte, är världens första torra elektropoleringsmaskiner. 


Systemet har en karusell för 64 fixturer med en plockrobot för hantering av in- och utplock av fixturer. 


Systemet har ett kranssystem för att skifta produktion mellan olika typer av media.

 

En unik lösning som kommer att effektivsera produktionentakten markant.

Lasermärkning


En unik lösning för en effektiv produktion. Skapar möjligheter till att hantera volymer på ett tryggt sätt.Blästring


Vi ger komponeter strukturer med automation.

Automationen ger oss ett snabbare produktionsflöde samt möjligheten att öka vår kapacitet. 

Polering


Innovation inom elpolering. DLyte, är baserad på den patenterade DryLyte Technology och är världens första torra elektropoleringsmaskin för de vanligaste industriella metallerna och legeringarna. Den automatiserar, förenklar och effektivsera processen.

Låt oss arbeta tillsammans!


Kontakta oss för mer information