Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY

Vi ska erbjuda våra kunder trumlade, blästrade, polerade samt lasermärkta detaljer i rätt kvalitet, i rätt tid till konkurrenskraftiga priser.


Detta innebär att:


  • Vi tar reda på våra kunders krav och önskemål och följer gällande författningskrav.


  • Vi strävar efter ett nära samarbete med våra kunder där vi tillsammans kan skapa och ta fram arbetsmetoder som medför bästa resultat.


  • Alla medarbetare ansvarar för att säkra kvaliteten på det egna arbetet.


  • Vi är flexibla och är snabba att leverera.


  • Vi drar lärdom av våra erfarenheter och strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet och därmed också vårt verksamhetssystem.


  • Vi skall vara innovativa och utveckla verksamheten mot nya mål.AN Industriservice AB

2023-01-13


Christian Norén, CEO

Läs mer