Miljöpolicy

Miljöpolicy

AN Industriservice AB skall värna om och bidra till utvecklingen mot en bättre miljö.

Detta innebär att:

  • Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till minimal miljöpåverkan för att skydda miljön.
  • Vi ska leva upp till de lagar och andra krav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde.
  • Bedriva ett internt miljöarbete i syfte att ständigt förbättra samt förebygga föroreningar.
  • Välja miljöanpassade processer vid trumling, blästring samt vattenrening.
  • Mängden avfall skall minimeras genom källsortering där återvinning och återanvändning prioriteras så långt det är möjligt.
  • Välja miljöanpassad energihushållning genom val av elleverantör, produktions- samt kontorsutrustning.
  • Ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.


AN Industriservice AB

2018-06-13

Christian Norén, VD


Nyheter

Automationslösning-Lasermärkning»

AN investerar i en helautomatiserad lasermärkmaskin.

AN Industriservice AB- GDPR»

Ny lokal»

AN Industriservice flyttar in i nya lokaler om 830 kvm.

ISO 9001 certifierade»

AN Industriservice har nyligen blivit ISO 9001 certifierade via Qvalify.

Högglanspolering »

AN satsar på ett nischat område, drag finishing/släpslip.        

Miljödiplom - Svensk Miljöbas »

Järfälla kommun har tillsammans med Svensk Miljöbas ett eget miljöledningssystem, anpassat för små och medelstora företag, som vi kallar Järfälla kommuns  Miljödiplomering.      


Vi är specialister inom vibrationstrumling, blästring & lasermärkning

COPYRIGHT © 2013   |   ALL RIGHTS RESERVED

AN Industriservice AB                                               

Birger Dahlérus Väg 12, Hus A5                                           

176 69 Järfälla                                                             

Tel: 00 46 8 583 50 500

Fax: 00 46 8 583 50 511

Mail: info@anindustriservice.se