Miljöpolicy

Miljöpolicy

AN Industriservice AB skall värna om och bidra till utvecklingen mot en bättre miljö.

Detta innebär att:

Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till minimal miljöpåverkan för att skydda miljön.

Vi ska leva upp till de lagar och andra krav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde.

Bedriva ett internt miljöarbete i syfte att ständigt förbättra samt förebygga föroreningar.

Välja miljöanpassade processer vid trumling, blästring samt vattenrening.

Mängden avfall skall minimeras genom källsortering där återvinning och återanvändning prioriteras så långt det är möjligt.

Välja miljöanpassad energihushållning genom val av elleverantör, produktions- samt kontorsutrustning.

Ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.


AN Industriservice AB

2018-06-13

Christian Norén, VD


Nyheter

Automationslösning-Lasermärkning»

AN investerar i en helautomatiserad lasermärkmaskin.

AN Industriservice AB- GDPR»

Ny lokal»

AN Industriservice flyttar in i nya lokaler om 830 kvm.

ISO 9001 certifierade»

AN Industriservice har nyligen blivit ISO 9001 certifierade via Qvalify.

Högglanspolering »

AN satsar på ett nischat område, drag finishing/släpslip.        

Miljödiplom - Svensk Miljöbas »

Järfälla kommun har tillsammans med Svensk Miljöbas ett eget miljöledningssystem, anpassat för små och medelstora företag, som vi kallar Järfälla kommuns  Miljödiplomering.