Miljö

Miljömedvetna

AN Industriservice strävar alltid efter att förbättra hela produktionsprocessen och att tänka miljömedvetet.    Under några år har vi tillsammans med Järfälla kommun jobbat med att miljöcertifiera företaget. 

Vi har belönats med miljödiplom enligt standarden - Svensk Miljöbas.

Vad är Järfälla kommuns miljödiplom »

Företag , föreningar och förvaltningar i Järfälla kommun kan tilldelas Miljödiplom. Miljö- och bygglovsnämnden är huvudansvariga för arbetet och garanterar samtidigt att de företag som tilldelats Miljödiplom har ett långsiktigt och seriöst miljöarbete.

Miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och att organisera företagets miljöarbete. Metoden syftar till ständiga förbättringar i miljöarbetet.

Miljödiplom tilldelas företaget när de uppfyller kravstandarden enligt Svensk Miljöbas. Kriterierna utgår från ISO 14001/EMAS.

Kravstandarden Svensk Miljöbas»

Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Sedan 2005 utgör kraven i standarden en gemensam lägsta nivå för de olika diplomeringarna.

Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga de krav som anges i standarden. Standarden innehåller därför även krav på utfärdarnas arbetssätt och material samt krav på de revisorer som får godkänna en verksamhet.

Jämförelse mellan Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS 2015 »


Nyheter

Automationslösning-Lasermärkning»

AN investerar i en helautomatiserad lasermärkmaskin.

AN Industriservice AB- GDPR»

Ny lokal»

AN Industriservice flyttar in i nya lokaler om 830 kvm.

ISO 9001 certifierade»

AN Industriservice har nyligen blivit ISO 9001 certifierade via Qvalify.

Högglanspolering »

AN satsar på ett nischat område, drag finishing/släpslip.        

Miljödiplom - Svensk Miljöbas »

Järfälla kommun har tillsammans med Svensk Miljöbas ett eget miljöledningssystem, anpassat för små och medelstora företag, som vi kallar Järfälla kommuns  Miljödiplomering.      


Vi är specialister inom vibrationstrumling, blästring & lasermärkning

COPYRIGHT © 2013   |   ALL RIGHTS RESERVED

AN Industriservice AB                                               

Birger Dahlérus Väg 12, Hus A5                                           

176 69 Järfälla                                                             

Tel: 00 46 8 583 50 500

Fax: 00 46 8 583 50 511

Mail: info@anindustriservice.se