Miljö


MILJÖMEDVETNA


AN Industriservice AB strävar alltid efter att förbygga samt förbättra hela produktionsprocessen och ständigt tänka i ett miljöperspektiv. Vi har under många år arbetat tillsammans med Järfälla kommuns miljödiplomering där vi tillsammans ser över och sätter grunder i vårt miljöarbete. Grunderna bygger på kravstandarden från SUSA Svensk Miljöbas som vi är certifierade i.

I vårt dagliga arbete med vårt kvalitetssystem ISO 9001 har vi implementerat delar av vårt miljöarbete i systemet. Vi strävar efter att bygga upp miljöledningssystem i ISO 9001, så att den i stora drag följer de krav som standarden ISO 14001 kräver.


Vår miljöpolicy »


Vad är Järfälla kommuns miljödiplom »

Järfälla kommun miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningsystem och orgainsera företagets miljöarbete. Den bygger på Svensk Miljöbas kravstandard som är anpassad för små och medelstora företag.

  • Minskad negativ miljö­påverkan - genom att minska användningen av farliga kemikalier, opti­mera avfalls­hanteringen, energi­användningen och transporterna bidrar ditt företag till en bättre miljö
  • Affärsmässiga fördelar - besparingar genom effektiv­iseringar och möjlighet att stärka konkurrens­kraften och varu­märket
  • Organisatoriska vinster - att arbeta enligt ett miljö­lednings­system leder ofta till tydligare rutiner och bättre kontroll

SUSA Kravstandarden Svensk Miljöbas»

SUSA erbjuder standarder för miljöledning och kvalitetsledningssytem som har utvecklats utifrån verksamheters behov att kunna visa upp ett kvalitetssäkrat och verifierat, diplomerat miljö- och kvalitetsystem.

Standarden bygger på grundläggande principer för ledningssystem, för att kunna möta verksamheters behov att systematiskt arbeta med miljöförbättringar respektive kvalitetsförbättringar.

Agenda 2030 »

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

AN Industriservice AB anser att de globala målen har betydande aspekt för vårt välbefinnande och vår värld. Vi kommer därför att lägga ett större fokus på Agenda 2030, där vi fokuserar på delar av de 17 globala mål som finns på agendan. Vi kommer succesivit arbetat med utvalda mål, där vi anser att vi kan bidra till ett hållbart samhälle.