Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

AN Industriservice AB skall värna om och bidra till utvecklingen mot en

bättre miljö.


Detta innebär att:


  • Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till minimal miljöpåverkan för att skydda miljön.


  • Vi ska leva upp till de lagar och andra krav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde.


  • Bedriva ett internt miljöarbete i syfte att ständigt förbättra samt förebygga föroreningar.


  • Välja miljöanpassade processer vid trumling, blästring, polering samt vattenrening.


  • Mängden avfall skall minimeras genom källsortering där återvinning och återanvändning prioriteras så långt det är möjligt.


  • Välja miljöanpassad energihushållning genom val av elleverantör, produktions- samt kontorsutrustning.


  • Ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.


  • Sträva efter att vara delaktig i globala hållbarhetsmål.AN Industriservice AB

2023-01-13


Christian Norén, CEO