Processer


PROCESSER


Vi sträver att vara innovativa och utveckla nya processflöden. 

Vi bygger nu verksamheten med automationslösningar inom alla områden. 

Vibrationstrumling & Polering


Vibrationstrumling är en arbetsmetod för att ta bort grader maskinellt, bearbeta ytor eller polera detaljer före ytbehandling.


Vid vibrationstrumling används en vibrationstrumma med olika typer av media, t ex keramisk- eller plastmedia som maskinellt bearbetar ytorna på detaljerna.


Beroende på detaljernas utformning eller storlek används olika typer av vibrationsmaskiner. I vår maskinpark har vi både rundvibratorer och trågvibratorer i olika storlekar.

Blästring


Blästring är en arbetsmetod där man avlägsnar grader, förbättrar ytor och skapar en bättre vidhäftning före ytbehandling.


Blästring innebär att man med hjälp av tryckluft eller ett mekaniskt slunghjul blåser/kastar olika typer av blästermedel på detaljerna.

Vanliga blästermedel är t ex. glas, rostfritt, plast eller aluminiumoxid.


Beroende på detaljernas storlek eller ytor används olika maskiner. Vi arbetar med de flesta typer av blästermaskiner: trum-, slung-, bords- och specialbyggda blästermaskiner.


Tryckluftsblästring ger en finare ytstruktur medan den mekaniska slungblästringen skapar en något grövre struktur. Slungblästring är dock en snabbare blästerprocess.

Elpolering


Innovation inom elpolering. DLyte, är baserad på den patenterade DryLyte Technology och är världens första torra elektropoleringsmaskin för de vanligaste industriella metallerna och legeringarna. Den automatiserar, förenklar och effektivsera processen. 


Processen är

  • Tidsbesparande
  • Polerar komplexa geometrier
  • Fungerar på de vanligaste industrimetallerna
  • Resistent mot korrision
  • Ett processsteg ger ett spegelblankt resultat
  • Miljövänligare en traditionella kemiska bad
  • Avlägsnar även grader

Lasermärkning


De finns olika benämningar för märkning med laserljus. Två vanliga benämningar är lasermärkning och lasergravyr.


Lasermärkning är en ytlig märkning där man enbart slickar ytan på materialet. Medan lasergravyr är en märkprocess där man går ner djupare i materialet.


Märkning sker av olika anledningar. Det vanligaste är t ex.


- Profilera sitt varumärke på produkten

- Märkning av symboler.

- Märkning av serienummer eller streckkoder för att följa upp och kunna ha spårbarhet på produkterna.